Nedärvning av ögonfärg på människa

 

Här gör vi det enkelt, vi tar endast hänsyn till bruna ögon kontra blå ögon för att lättare och snabbare förstå arvsgången. Bruna ögon förkortare vi med B, det är ett dominant anlag (vilket syns på att jag här använder stor bokstav). Blåa ögon kallar vi för b, blå ögonfärg är ett så kallar recessivt anlag (vilket extra markeras med liten bokstav).

Man ärver en gen från pappan och en gen från mamman för ögonfärg. Barnen kan alltså få (när vi endast tar hänsyn till dessa två färger och glömmer allt annat) BB eller Bb eller bb eller bB. Bb eller bB är (i princip) samma sak.

Har man anlag BB kallas det för homozygot, homo = 1, alltså två lika. Har man bb är man också homozygot.

Har man anlag Bb (eller bB som är samma sak) kallas det heterozygot. Hetro = två, alltså två olika.

När det gäller ögonfärg får man inte ett brunt och ett blått öga, det finns däremot människor med blandfärg, så kallad melerad ögonfärg, men då är det andra gener som är inblandade.

Här gör vi en tabell som man får bekanta sig med när man studerar genetik. Vågrätt, högst upp, i vita fälten, är pappans båda gener för ögonfärg. Lodrätt, till vänster, i vita fälten, är mammans båda gener för ögonfärg. Ni ser i de gula mitten - rutorna barnens gener för ögonfärg.

 

  B B
B BB BB
B BB BB

Här har båda föräldrarna bruna ögon och har inga dolda anlag för blå ögonfärg. De är alltså homozygot bruna. Alla barnen kan endast bli det samma. Homozygot brunögda = BB.

 

  B B
B BB BB
b Bb Bb

Här har båda föräldrarna bruna ögon men mamman har ett dolt anlag för blå ögonfärg, d v s hon är heterozygot brunögd. Alltså mamman är brunögd men bär på en dold gen för blå ögon. Hälften av barnen blir som pappan och hälften som mamman. Alla blir alltså brunögda. Hälften har dock en dold gen för blåa ögon. Det är dock omöjligt att veta vilka barn som bär på genen genom att titta på ögonen. (Framtiden kan dock eventuellt utvisa detta beroende på framtida barn efter de barnen och framtida partners anlag.)

 

  B b
B BB bB
b Bb bb

Här har båda föräldrarna bruna ögon men båda föräldrarna bär på dolda anlag för blå ögonfärg. Resultatet blir att 25 % av barnen blir homozygot brunögd = BB. 25 % blir blåögda = bb. Hälften av barnen blir heterozygota brunögda, d v s Bb, de bär alltså på anlaget för blåögdhet fast de själva är brunögda.

 

  b b
B bB bB
b bb bb

Här har pappan blåögd och mamman är brunögd med anlag för blå ögonfärg. Här blir hälften av barnen blåögda. Andra hälften blir brunögda men bär på anlagen för blå ögonfärg. Inget barn kan bli utan anlaget för blå ögonfärg.

 

  b b
b bb bb
b bb bb

Här är både pappan och mamman blåögda. Barnen kan endast bli homozygot blåögda. Blåögda föräldrar kan inte få brunögda barn eftersom blå är en recessiv gen.

 

 

Tillbaka till genetik för hund

Updaterad 2018-07-13